OPIS - schron MO S-3 "U mlýna"

Bohumin
| zdjęcia | schemat | opis | mapa

KARTA SCHRONU

© GRUPA OPERACYJNA BIELSKO-BIAŁA
 Lokalizacja: Bohumin [Czechy]
 Obiekt: MO S-3
 Nazwa: "U mlýna"
 Opis dojazdu:

przekraczamy granicę z Republiką Czeską w Chałupkach i udajemy się ulicą Čs. Armády. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ulicę Ostravská, na kolejnym rozwidleniu udajemy się w lewo w ulicę Slezská. Następnie wjeżdżamy w Ovocná [w prawo]. Później zbaczamy z głównej drogi - w lewo - na ulicę Mlýnská. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów udajemy się gruntową drogą w lewo. Na jej końcu znajduje się schron MO S-3. [czeskie nazwy - kursywą - pisane są w formie oryginalnej, bez odmiany]

 Informacje:

obiekt bardzo podobny do schronu MO S-2. Posiadał dwie kopuły obserwacyjno-bojowe dla rkm. Po wojnie schron był wykorzystywany jako stanowisko dowodzenia obrony cywilnej dla miasta Bohumin.

 


Bohumin
| zdjęcia | schemat | opis | mapa