OPIS - schron MO S-5 "Na trati"

Bohumin
| zdjęcia | schemat | opis | mapa

KARTA SCHRONU

© GRUPA OPERACYJNA BIELSKO-BIAŁA
 Lokalizacja: Bohumin [Czechy]
 Obiekt: MO S-5
 Nazwa: "Na trati"
 Opis dojazdu:

przekraczamy granicę z Republiką Czeską w Chałupkach i udajemy się ulicą Čs. Armády. Po przejechaniu kilkuset metrów po prawej stronie tej drogi stoi schron MO S-5. [czeskie nazwy - kursywą - pisane są w formie oryginalnej, bez odmiany]

 Informacje:

obiekt "przedzielony" jest linią kolejową na dwie części, połączone ze sobą podziemnym korytarzem o długości 22 metrów. Jest to schron dwukondygnacyjny. Posiadał kopułę obserwacyjno-bojową dla rkm [po lewej stronie] oraz kopułę obserwacyjno-bojową dla ckm [po prawej stronie].

 


Bohumin
| zdjęcia | schemat | opis | mapa