Schron MO S-5 "Na trati"

Bohumin
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


Więcej informacji oraz aktualne zdjęcia obiektu na stronie Muzeum KVH Bohumín.


archiwalne zdjęcie schronu [lata siedemdziesiąte]

linia kolejowa "dzieli" schron na dwie
części


widok ogólny [strona prawa]

widoczne: dwie pojedyncze strzelnice ckm, strzelnica na lekki karabin maszynowy oraz miejsce po rozbitej kopule obserw.-bojowej dla ckm [strona prawa]

widoczne: strzelnica pojedynczego ckm, strzelnica broni głównej [zamurowana] oraz strzelnica na lekki karabin maszynowy [strona prawa]

"świńskie ogonki" [strona prawa]

widok strony prawej z torów

podziemny korytarz łączący dwie części schronu

widok ogólny [strona lewa]

widoczna strzelnica pojedynczego ckm [strona lewa]

strzelnica na lekki karabin maszynowy [strona lewa]

widoczne: strzelnica na lekki karabin maszynowy, strzelnica broni głównej [zamurowana] oraz rów diamentowy i wyjście ewakuacyjne [strona lewa]

wyjście ewakuacyjne - widok od wewnątrz [strona lewa]

płyta pancerna strzelnicy ckm

szczelina obserwacyjna - widok od wewnątrz
 

Bohumin
| zdjęcia | schemat | opis | mapa